Tirsdag
19. april
Onsdag
20. april
0900

Velkommen til FoF 2005


Styreleder Eirik Walle Motorflyseksjonen NAK/NLF
0900

Lockheed Martin JSF

Generalløytnant (R) Per Bøthun
0910
Åpningsforedrag
Luftfartsdiektør Otto Lagarhus
0920

Eurofighter

Vice President EADS, David Hamilton
0940

Airmanship


Kvalitetsdirektør Stein A Fossum, Airlift AS
0940
Pause m/kaffe, Utsjekk
1010

Pause med kaffe og frukt
1010

Høyrisikooperasjoner med luftfartøy

Luftambulansen – Sjefsflyger Erik Norman
1030

HMS – De menneskelige faktorer


John Steineger, Flymedisinsk Institutt
1040

Politihelikopteret

Avdelingssjef Håkon Gerhardsen, Politiet
1050

Arbeidsmiljø og arbeidstid i sivil luftfart
-Optimal og sikker utførelse


HMS Inspektør Torkjell Vik, Luftfartstilsynet
1100

På tur med 335 skvadron

Kaptein Erik Nedal, Navigatør 335
1140
Pause m/kaffe
1130

Lunsj
1155

Flight Safety Management

Flygesjef Tom Wike, Sundt Air AS
1230

Terroranslag i luften

Kato Air 605 erfart fra cockpit
Kaptein Stein Lian
1230 Callsign Confusion "A never ending story"
Opplæringsleder Knut Riis, Avinor, Gardermoen TWR
1315

Terrorberedskap

Jostein Eidem, Fellesoperativt Hovedkvarter, Forsvaret
1300

Lunsj
1330 Pause
1400

Hvordan gjøre det trygge enda tryggere?
Risiko ved inn- og utflyging til norske lufthavner

Seniorkonsulent Olai R Hjetland, Det Norske Veritas
1350

Airport Security

Sikkerhetsdirektør Jan Wright, Avinor
1500
Pause m/kaffe
1425 Pause
1520

Risikobasert overvåkning og tilsyn i operativ virksomhet. Risikobasert
tilsynsprosjekt,

Fagleder Torleif Husebø, Petroleumstilsynet
1435

HSLB’s time
1600

Identifisering og håndtering av risiko i luftfart

Harry Larsen, CHC Helikopter Service AS
1520
Aktuelle flytryggingssaker
Nestleder Rolf Liland, Norsk Flygerforbund
1630

Flight Data Monitoring. Flight Safety Program.

Sales Manager Kevin Martin, Aerobytes
1555

Avslutning FoF 200
5
1700

Ny teknologi

Electronic Flight Bag, GBAS, Digital Hud.
Kaptein Kjetil Eide-Andersen, Flysikkerhetskommiteen ADO/NF