72016okt

Velkommen til Flyoperativt Forum

FOF 2017 – PLANLEGGINGEN HAR STARTET
Vi har startet arbeidet med å planlegge neste års konferanse. Vi kommer denne høsten til å delta på fire konferanser for å få inspirasjon, fange opp gode foredragsholdere og relevante og tidsaktuelle emner. Også på neste års konferanse kommer vi til å ha en pilot som snakker om sin opplevelse. Han vil også ta for seg ATC delen så dette kommer til å bli spennende for mange. Et lite hint, fugler og vann og vi garanterer at Dere kommer til å like dette.

FLYOPERATIVT FORUM er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år. Konferansen i 2015 ble avviklet med spennende foredragsholdere og agendaen hadde
tidsaktuelle temaer.
De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet(LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.
På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget, referat fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.

FoF – for norsk luftfart i mer enn 30 år

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *