72016okt

Velkommen til Flyoperativt Forum

FOF 2017 – PLANLEGGINGEN HAR STARTET Vi har startet arbeidet med å planlegge neste års konferanse. Vi kommer denne høsten til å delta på fire konferanser for å få inspirasjon, fange opp gode foredragsholdere og relevante og tidsaktuelle emner. Også på neste års konferanse kommer vi til å ha en pilot som snakker om sin…

Read More