Hei alle sammen | utsettelse FoF 14-16SEP 2020 |

De siste dagers utvikling med tanke på Corona-virus/Covid-19, gjør at vi ser oss nødt til å utsette årets Flyoperativt Forum.
Vi beklager dette sterkt, men regner med forståelse for denne beslutning.
Flyoperativt Forum 2020 planlegges avholdt 14.-16. september 2020 ved samme hotell.
Vi har også vært i kontakt med alle våre sponsorer. De forstår beslutningen og er med oss videre.
Alle bookinger til konferansen og hotell bestillinger overføres til september. Dersom noen ikke har anledning til å delta til høsten, kan det overføres til en annen deltager.

FoF 2020 er utsatt til 14 – 16. september
Høstens program (tentativt) kan du se det her. Også i år har vi fått mange spennede og gode foredragsholdere som vil snakke om aktuelle utfordringer og gi oss alle et godt faglig påfyll. Vi ser frem til å se deg på årets Safety konferanse.

FoF – MORE THAN 30 YEARS FOR SKANDINAVAN AVIATION
FoF 2020 COMMUNICATE FOR SAFETY
SAFETY RISK MANAGEMENT MATTERS

AWARD BEST FLIGHT SAFETY PROMOTER 2019 – EUROPE
Vi er tildelt pris som «Beste Flight Safety Promoter» for 2019 av International Transport News. Denne fikk vi for vårt engasjement for en sikrere luftfart og det arbeidet vi gjør for å samle de beste foredragsholderne i Oslo en gang i året. Vårt arbeid stopper imidlertid ikke der, vi påvirker alle luftfarts- «institusjoner» og rådgir flyselskaper. Vi er ydmyke og takker for utmerkelsen.

FLYOPERATIVT FORUM
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.