FOF 2017 – PROGRAMMET ER KLART
Vi har nå åpnet for påmeldingen til Flyoperativt Forum 3. – 5. april 2017. Vi har satt sammen et program som vi tror vil fange din og industriens interesse. Det er variert, det er tilpasset norsk luftfart og de utfordringene man har, og det passer for såvel flygeledere som piloter i eller utenfor management.

FOF 2017 – LANDINGEN PÅ HUDSON RIVER
Dersom du ikke kan delta på hele konferansen men ønsker å høre First Officer Jeff Skiles på den aktuelle flygingen fortelle om hendelsen og alt rundt ulykken så har vi åpnet for å kun delta på dette. Registrer deg på hjemmesiden og marker i nedtrekksmenyen.

FLYOPERATIVT FORUM
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år. Konferansen i 2016 ble avviklet med spennende foredragsholdere og agendaen hadde tidsaktuelle temaer.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget, referat og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.

FoF – 30 år for skandinavisk luftfart