AWARD BEST FLIGHT SAFETY PROMOTER 2019 – EUROPE
Vi er tildelt pris som «Beste Flight Safety Promoter» for 2019 av International Transport News. Denne fikk vi for vårt engasjement for en sikrere luftfart og det arbeidet vi gjør for å samle de beste foredragsholderne i Oslo en gang i året. Vårt arbeid stopper imidlertid ikke der, vi påvirker alle luftfarts- «institusjoner» og rådgir flyselskaper. Vi er ydmyke og takker for utmerkelsen.

AGENDA FoF 2019 ER KLAR
Vi er stort sett ferdige med årets agenda, vi planlegger å starte påmelding 21. januar. Rosetta er en mission de færreste har hørt om, men vi følger opp tradisjonen med denne spektakulære oppdraget der man sto overfor store utfordringer. Dr. Ferri som var Mission Commander kommer for å fortelle om denne spektakulære oppdraget i rommet. Vi følger med dette opp Safety II begrepet som Dr. Hollnagel fokuserte på i fjor. Sjekk Agenda 2019 for ytterligere detaljer.

FoF 2018 BLE AVVIKLET 9 – 11. APRIL
Med 142 deltagere var konferansesalen fylt opp med «Safety» interesserte personer som fikk ta del i en tre dagers konferanse der fantastiske foredragsholdere holdt glimrende presentasjoner om høyaktuelle temaer. Vi ga deltagerne en opplevelse de sent vil glemme, der alt fra forebygging av uhell og hendelser til etterarbeidet etter en ulykke var tema. Flyoperativt Forum er et faglig møtested for luftfartspersonell og ledere, og vi i FoF gir deltagerne en viktig bit av SMS, Safety Promotion. Vi mottok følgende ePost fra Capt Thor Magnar Olsen fra Pilot Flight Academy AS: » Takk for et utbytterikt forum, jeg bruker denne FoF og tilhørende agenda til å dokumentere gjennomgått recurrent training for meg selv (SM og CMM PFA og EHC) i SMS og CMS for året 2018.» 

Fra Tomas Klemets i Jeppesen fikk vi denne: Tack Morten. Innehållet var världsklass! Neste FoF er 1-3. april 2019.

FLYOPERATIVT FORUM
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget, referat og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.

FoF – MER ENN 30 ÅR FOR SKANDINAVISK LUFTFART
FoF 2019 COMMUNICATE FOR SAFETY
ATTITUDE MATTERS – MY INPUT MATTERS