NESTE ÅRS KONFERANSE HOLDES PÅ GARDERMOEN 9 – 11. APRIL
Veldig mye av programmet for 2018 er nå på plass. Det vil som foregående år bli spekket med interessante emner og gode foredragsholdere som leverer presentasjoner tidsaktuelle. Vi åpner snart for registrering se Agenda 2018 for detaljer om programmet.

FLYOPERATIVT FORUM
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år. Konferansen i 2016 ble avviklet med spennende foredragsholdere og agendaen hadde tidsaktuelle temaer.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget, referat og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.

FoF – MER ENN 30 ÅR FOR SKANDINAVISK LUFTFART
FoF 2018 COMMUNICATE FOR SAFETY