FoF 2020 er 30. mars – 01. april
Vi har startet arbeidet med neste års program. Vi har allerede deltatt på flere konferanser og invitert en rekke foredragsholdere til å komme. Utover høsten vil flere komme til og vi regner med å ha en ganske spikret agenda medio desember.

FoF – MER ENN 30 ÅR FOR SKANDINAVISK LUFTFART
FoF 2020 COMMUNICATE FOR SAFETY
SAFETY RISK MANAGEMENT MATTERS – TRAINING MATTERS

AWARD BEST FLIGHT SAFETY PROMOTER 2019 – EUROPE
Vi er tildelt pris som «Beste Flight Safety Promoter» for 2019 av International Transport News. Denne fikk vi for vårt engasjement for en sikrere luftfart og det arbeidet vi gjør for å samle de beste foredragsholderne i Oslo en gang i året. Vårt arbeid stopper imidlertid ikke der, vi påvirker alle luftfarts- «institusjoner» og rådgir flyselskaper. Vi er ydmyke og takker for utmerkelsen.

FLYOPERATIVT FORUM
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget, referat og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.