JUST CULTURE SEMINAR 15. november 2023

FoF, i samarbeid med Luftfartstilsynet, Avinor og SHK arrangerer en tema konferanse om Just Culture. Vi har samlet en rekke forskjellige foredragsholdere for å dekke emnet fra så mange vinkler som mulig. Konferansen arrangeres 15. november på Park Inn West på Gardermoen. Vi har åpnet for påmelding.

 

 

 

FoF – MORE THAN 35 YEARS FOR SKANDINAVAN AVIATION

 

AWARD BEST FLIGHT SAFETY PROMOTER 2019, 2020, 2021 and 2022 – EUROPE
Vi er tildelt pris som «Beste Flight Safety Promoter» for 2019 av International Transport News, denne fikk vi også i 2020, 2021, 2022 og 2023. Disse fikk vi for vårt engasjement for en sikrere luftfart og det arbeidet vi gjør for å samle de beste foredragsholderne i Oslo en gang i året. Vårt arbeid stopper imidlertid ikke der, vi påvirker alle luftfarts- «institusjoner» og rådgir flyselskaper. Vi er ydmyke og takker for utmerkelsene.

FLYOPERATIVT FORUM, FoF
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.