VI HAR STARTET ARBEIDET MED FoF 2019 SOM ER 1-3. APRIL 2019.
Vi har allerede sett oss ut flere konferanser som vi tenker å delta på i høst og neste vår. Vår plan er å ha en noegnlunde spikret agenda i desember og starte påmeldingen på nyåret. Vi kommer i år også til å samle de beste foredragsholderne med de mest tidsaktuelle temaene og vi takker for tilbakemeldingene fra årets konferanse. Vi har allerede vært i kontakt med flere. Skulle du ha forslag eller ønsker om tema så send gjerne oss en melding. Vi ønsker alle en riktig god sommer og høst, måtte temperaturen jevne seg litt ut over året.

FoF 2018 BLE AVVIKLET 9 – 11. APRIL
Med 142 deltagere var konferansesalen fylt opp med «Safety» interesserte personer som fikk ta del i en tre dagers konferanse der fantastiske foredragsholdere holdt glimrende presentasjoner om høyaktuelle temaer. Vi ga deltagerne en opplevelse de sent vil glemme, der alt fra forebygging av uhell og hendelser til etterarbeidet etter en ulykke var tema. Flyoperativt Forum er et faglig møtested for luftfartspersonell og ledere, og vi i FoF gir deltagerne en viktig bit av SMS, Safety Promotion. Vi mottok følgende ePost fra Capt Thor Magnar Olsen fra Pilot Flight Academy AS: » Takk for et utbytterikt forum, jeg bruker denne FoF og tilhørende agenda til å dokumentere gjennomgått recurrent training for meg selv (SM og CMM PFA og EHC) i SMS og CMS for året 2018.» 

Fra Tomas Klemets i Jeppesen fikk vi denne: Tack Morten. Innehållet var världsklass! Neste FoF er 1-3. april 2019.

FLYOPERATIVT FORUM
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget, referat og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.

FoF – MER ENN 30 ÅR FOR SKANDINAVISK LUFTFART
FoF 2019 COMMUNICATE FOR SAFETY