NESTE ÅRS KONFERANSE HOLDES PÅ GARDERMOEN 9 – 11. APRIL
Vi er i gang med å sette sammen neste års program. Det vil som foregående år bli spekket med interessante emner og gode foredragsholdere som leverer presentasjoner tidsaktuelle. Vi vil fortløpende oppdatere hjemmesiden med programmet.

FOF i FLYNYTT
Siste Flynytt har tre artikler om årets Flyoperative Forum. Du kan lese de her.

FOF 2017 – med GOD TILBAKEMELDING FRA DELTAGERNE
FoF 2017 ble avviklet 3 – 5. april med rekordhøy deltagelse. Konferansen hadde en stor spennvidde både for operative i flyselskaper og i ATC, samt det var mye for ledelsen. Det var mange høydepunkter, og basert på tilbakemeldingene vi fikk var nok ulykken, der Capt Jeff Skiles snakket om sin landing på Hudson river den som fenget mest. Neste konferanse er 9 – 11. april 2018.

FLYOPERATIVT FORUM
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år. Konferansen i 2016 ble avviklet med spennende foredragsholdere og agendaen hadde tidsaktuelle temaer.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget, referat og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.

FoF – MER ENN 30 ÅR FOR SKANDINAVISK LUFTFART