FoF 2019 BLE AVVIKLET 1 – 3. APRIL
Med 130 deltagere var konferansesalen fylt opp med «Safety» interesserte personer som fikk ta del i en tre dagers konferanse der fantastiske foredragsholdere holdt glimrende presentasjoner om høyaktuelle temaer. Vi ga deltagerne en opplevelse de sent vil glemme, der alt fra forebygging av uhell og hendelser til den menneskelige biten i luftfarten samt gjennomgang av ulykker var tema. Flyoperativt Forum er et faglig møtested for luftfartspersonell og ledere, og vi i FoF gir deltagerne en viktig bit av SMS, Safety Promotion. Det faktum at vi også vant en award for vårt arbeid ble behørig markert. Fra Tomas Klemets i Jeppesen fikk vi denne: Tack Morten. Innehållet var världsklass! Neste FoF er 30. mars -1. april 2020.

AWARD BEST FLIGHT SAFETY PROMOTER 2019 – EUROPE
Vi er tildelt pris som «Beste Flight Safety Promoter» for 2019 av International Transport News. Denne fikk vi for vårt engasjement for en sikrere luftfart og det arbeidet vi gjør for å samle de beste foredragsholderne i Oslo en gang i året. Vårt arbeid stopper imidlertid ikke der, vi påvirker alle luftfarts- «institusjoner» og rådgir flyselskaper. Vi er ydmyke og takker for utmerkelsen.

FLYOPERATIVT FORUM
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget, referat og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.

FoF – MER ENN 30 ÅR FOR SKANDINAVISK LUFTFART
FoF 2019 COMMUNICATE FOR SAFETY
ATTITUDE MATTERS – MY INPUT MATTERS