Tirsdag 29. april  

Onsdag 30 april

0900 Åpning av
det 23. Flyoperative Forum

Leder Eirik Walle

0900


SHT’s time –
Standardisering av gjennomgangshøyde

Havari-inspektør Maren Malthe-Sørenssen og Birger Andreas Bull

0910 Innledning ved Dir Grete Myhre

Statens Havarikommisjon for Transport SHT

0945

Sikkerhetstenkning i norsk luftfart.

Fortid, nåtid og fremtid.

Jens Christen Rolfsen, Det Norske Veritas

0930

Luftrafikktjenesten – Oslo ASAP –

Future ATM – Point Merge: Orderly flow of traffic to
achieve reduced emissions and noise.

Mr Francois Vergne, Eurocontrol Experimental Center

1035
Sikkerhetstenkningen i SAS

Kaptein Fredrik Strand

1000

– Ny luftromstruktur.

Hans Jacob Hofgaard, Oslo ASAP

1105

Pause med utsjekk

1030
Kaffe

1120

Konfidensiell feilrapportering ATS – MESYS

Kjersti Disen, Avinor

1040 Future ATM –
Oslo ASAP: Arrival and Departure Management

Dr Gotthard Boerger, BARCO Orthogon

1140

Just Culture i Norge – Status

(73 KB)

Flysikringsinspektør Jan Mossin, Luftfartstilsynet

1105

Moss Int Airport, Rygge – Planer og utvikling

Markedsjef Silje N Thoresen

1200

Lunch

1130

Norsk Flytekniker Organisasjon

Flyteknikernes hverdag

Leder NFO, Roger Handeland

1300

ESSI- nytt europeisk sikkerhets-samarbeid

Thor G Johansen, Technical Director Europe, Boeing Aerospace

1200
Lunch

1330

ALAR – Approach and Landing Accident Reduction

Kaptein Erik Reed-Mohn, SAS

1300 Jan
Erik "Autofil" Larsen har fritt spillerom
1400

Flyplass og flysikringsavdelingen i Luftfartstilsynet
etter flyttingen til Bodø¸ – status og aktuelle saker

Lufartsdirektør Heine Richardsen

1330

Westland AW 101 SAR helikopter.

Marketing Manager Paul Herring

1430

Kaffe

1355

Presentasjon av Sikorsky SAR S-92A helikopter

(link til Sikorsky)

Eric Gizard, Sikorsky Europe

1440

OWS 360 – Obstacle Warning System

Daglig leder Roger Hansen, Protura

1425 Kaffe

1510


Terminal 2 Gardermoen – en orientering

Dir Nic. Nilsen, OSL

1440


ADS B status på verdensbasis

Roger Holm, Avinor

1540

Spørrerunde

1510 Special
Category 1 Approach – SCAT-1

Jens Gjerlev, Widerøe, om satellittbasert innflyging

1600

Avslutning FOF 2008

1540

UAV – en oppdatering
(1.69)

Even Birkeland, Leder for Norsk Forening for Ubemannede Luftfartøy

 

ADS-B

Automatic Dependent Surveillance 

          Broadcast

ATM   
Air Traffic Management

ATS    
Air Traffic services

ASAP  
Advanced Sectorisation Automation

          Project

ESSI   
European Strategic Safety Initiative

JD      
Justisdepartementet

MESYS

Meldingssystem

1600 Kaffe

 
1610

Lockheed C-130J – Norges nye airlift kapasitet

Mr PR Helm, Lockheed Martin Aeronautical Systems

 
1640

1710

Spørrerunde

Avslutning dag 1

 
  Tirsdag 29
april
 

Onsdag 30 april

0900 Åpning av
det 23. Flyoperative Forum

Leder Eirik Walle

0900


SHT’s time –
Standardisering av gjennomgangshøyde

Havari-inspektør Maren Malthe-Sørenssen og Birger Andreas Bull

0910 Innledning ved Dir Grete Myhre

Statens Havarikommisjon for Transport SHT

0945

Sikkerhetstenkning i norsk luftfart.

Fortid, nåtid og fremtid.

Jens Christen Rolfsen, Det Norske Veritas

0930

Luftrafikktjenesten – Oslo ASAP –

Future ATM – Point Merge: Orderly flow of traffic to
achieve reduced emissions and noise.

Mr Francois Vergne, Eurocontrol Experimental Center

1035
Sikkerhetstenkningen i SAS

Kaptein Fredrik Strand

1000

– Ny luftromstruktur.

Hans Jacob Hofgaard, Oslo ASAP

1105

Pause med utsjekk

1030
Kaffe

1120

Konfidensiell feilrapportering ATS – MESYS

Kjersti Disen, Avinor

1040 Future ATM –
Oslo ASAP: Arrival and Departure Management

Dr Gotthard Boerger, BARCO Orthogon

1140

Just Culture i Norge – Status

(73 KB)

Flysikringsinspektør Jan Mossin, Luftfartstilsynet

1105

Moss Int Airport, Rygge – Planer og utvikling

Markedsjef Silje N Thoresen

1200

Lunch

1130

Norsk Flytekniker Organisasjon

Flyteknikernes hverdag

Leder NFO, Roger Handeland

1300

ESSI- nytt europeisk sikkerhets-samarbeid

Thor G Johansen, Technical Director Europe, Boeing Aerospace

1200
Lunch

1330

ALAR – Approach and Landing Accident Reduction

Kaptein Erik Reed-Mohn, SAS

1300 Jan
Erik "Autofil" Larsen har fritt spillerom
1400

Flyplass og flysikringsavdelingen i Luftfartstilsynet
etter flyttingen til Bodø¸ – status og aktuelle saker

Lufartsdirektør Heine Richardsen

1330

Westland AW 101 SAR helikopter.

Marketing Manager Paul Herring

1430

Kaffe

1355

Presentasjon av Sikorsky SAR S-92A helikopter

(link til Sikorsky)

Eric Gizard, Sikorsky Europe

1440

OWS 360 – Obstacle Warning System

Daglig leder Roger Hansen, Protura

1425 Kaffe

1510


Terminal 2 Gardermoen – en orientering

Dir Nic. Nilsen, OSL

1440


ADS B status på verdensbasis

Roger Holm, Avinor

1540

Spørrerunde

1510 Special
Category 1 Approach – SCAT-1

Jens Gjerlev, Widerøe, om satellittbasert innflyging

1600

Avslutning FOF 2008

1540

UAV – en oppdatering
(1.69)

Even Birkeland, Leder for Norsk Forening for Ubemannede Luftfartøy

 

ADS-B

Automatic Dependent Surveillance 

          Broadcast

ATM   
Air Traffic Management

ATS    
Air Traffic services

ASAP  
Advanced Sectorisation Automation

          Project

ESSI   
European Strategic Safety Initiative

JD      
Justisdepartementet

MESYS

Meldingssystem

1600 Kaffe

 
1610

Lockheed C-130J – Norges nye airlift kapasitet

Mr PR Helm, Lockheed Martin Aeronautical Systems

 
1640

1710

Spørrerunde

Avslutning dag 1