AGENDA FLYOPERATIVT FORUM 2013

Flyoperativt Forum’s årlige seminar 8-10. april 2013, det 27de i rekken på Gardermoen.

Arrangementet i 2013 blir som før svært innholdsrikt med mange spennende foredrag. Årets konferanse, den 27 i rekken, vil ha hovedtema kultur og safety og Fatigue Risk Management. Tirsdag vil hovedfokus være på sikkerhet og det positive som skjer i luftfarten. Onsdag vil Just culture, utviklingen fra å være «reactive» til «predictive» og Fatigue Risk Management være blant hovedtemaene. Det blir mange spennende foredrag, Brigader Rygg snakker om etterforskningen av Kebnekaise ulykken, et møte med en pilot som har gått til sydpolen og en pilot som «tailscratchet» samt et møte med de tretten første i Norge som fløy F-104 Starfighter.
Velkommen til Norges eneste operative konferanse og bli med oss hvor du vil lære av de beste innen sivil luftfart om operative aspekter. Du vil også få en anledning til å utvide ditt profesjonelle nettverk innen luftfarten.
Bekreftede foredragsholdere er Luftfartsdirektør Stein Nodeland, Flight Global’s David Learmount, Brigader Per-Egil Rygg, Capt. Claus van der Watt, pilot Gregers Gjersøe (første danske til sydpolen)
Mandag 8. april
18:00 buss fra Quality Airport hotel til Gardermoen flystasjon.
Spekemat med sosialt samvær, vi møter de tretten første på 331 som fløy F-104, en uformell samtale ved Rolf Liland.
Tirsdag 9. april
• Velkommen ved møteleder
• Åpning ved Luftfartsdirektør Stein Nodeland Confirmed
• 2012 «in review» state of the industry, et tilbakeblikk på safety statistikken
• Kebnekaise ulykken, ved Brigader Per-Egil Rygg Confirmed
• Understanding how to manage risks and avoid recurring incidents
• Connecting safety and training with the goal of continous improvement – Torben Løvetofte, NPH Crew Training SAS Confirmed
• Paneldebatt Brigader Per-Egil Rygg, Torben Løvetofte, SAS og Luftfartsdirektør Stein Nodeland Confirmed
• Første danske på sydpolen, ekspedisjonen og den flyoperative utfordringen ved SAS pilot Gregers Gjersøe Confirmed
• SHT – aktuelle saker
• EMAS (Engineered Material Arresting System) – Kjevik operative erfaringer så langt – David Heald (Regional Director) Zodiac Aerospace
• F-104 50 år i Norge General major Olav Aamoth Confirmed
• Festmiddag

Onsdag 10. april
• Just Culture» safety taken seriously. David Learmount Flightglobal Confirmed
• Evolution of Aviation Safety – from Reactive to Predictive, Accident causation – åpen foredragsholder
• CLOP (Criminal Liability Of Aviation personnel) – Jon Horne, Executive Board Director ECA Confirmed
• Tailscratch, hvordan kunne det skje? Claus Van der Watt Confirmed
• Paneldebatt David Learmount, Claus Van der Watt og Jon Horne, Executive Board Director ECA
• Fatigue Risk Manangement / The regulator’s assessment, Assessing overall effectiveness of the FRMS Kathryn Jones UK CAA
• Avinor – status og planer for lufthavner, rullebaner, kontrolltårn og kontrollsentraler. Langtidsplaner? Aktuelle saker. – åpen foredragsholder
• Anbudsrutene nord av Trondheim – kvalitetskrav sett fra Luftfartstilsynets side – Luftfartsdirektøren og spesialrådgiver Gudmund Taraldsen
• Luftromsprosjektet SNAP (Southern Norway Airspace Project) / Point Merge på Sola, Flesland og Værnes Per Arnt Auen Confirmed
• Redningshelikoptersaken – sett fra dagens operatør – ved Oberstløytnant Svein Tore Pettersen Confirmed
• Avslutning FoF 2013, vi møtes 7-9. april 2014.