AGENDA FLYOPERATIVT FORUM 2010


Tirsdag 3 mai

Onsdag 4 mai
0900

Velkomst hilsen 



Styreleder Eirik Walle, FoF
0900
Engineered Materials Arresting System, EMAS


David Heald, Regional Director, 
Zodiac Aerospace, ESCO-EMAS
0905

Åpningsforedrag



Genmaj. Finn Kristian Hannestad, GIL
 
0930
Strategiske utfordringer i Nordområdene


Dr Kristian Åtland. Forsvarets Forsknings institutt (FFI)
0930

Statens Havarikommisjon for Transports Time


Havariinspektør Edith Irgens SHT

1000
100 years of naval aviation


LtCdr Chris ´Catfish´ Anderson, US Navy
1015

Kaffepause med utsjekk
1030
P-8A Poseidon


David A. Robinson Boeing Military
1030
Lessons Learned from the Hudson Accident


CEO Jean Paries, Dedale, Paris
1115

Kaffepause
1100

Verdier i luften – om seleksjon og trening av flygere



Jon Lars Syversen, SIAP
1130

Global Hawk



Dane A. Marolt, Northrop Grumman
1130 Lunch
1215
Nytt redningshelikopter


Ole Hafnor – Justis og politidep  
1230
Flygelederutdanning


Jesper Krogh, Avinor
1240

Debatt/spørsmålsrunde
1300
Seleksjon og trening av flygere


Stig Larsen, Norwegian Air Shuttle
1300 Lunch 1330

Hvordan selektere flygere for fremtiden



Monica Martinussen, Professor UiT
1450
SESAR


Mark Baumgärtner, IFATCA
1415
Flygere – de ufeilbarlige heltene?




Kapt Alexander Wasland, NF
1520
Oslo ASAP  

Gillebo/Storøy, Avinor
1445
Straffeansvar og ulykker


Statsadvokat Erik Førde
1540

Kaffepause
1515

Debatt/spørsmålsrunde
1555

Flygernes oppfatning av ASAP



Knut Backer, NF
1540 Slutt
1615

Hindervarsling/trafikkvarsel



FLARM ved Per Osen, NLF
   
1635

SVS/Enhanced Visual System for GA


Roger Holm, NLF
   
1655

Vintervedlikehold ved OSL