Tirsdag
24. april
Onsdag
25. april
0900  Velkommen til Flyoperativt Forum 2007 Leder Eirik
Walle 
0900 SHT’s time Aktuelle flysikkerhets-saker – innenlands
helikopteroperasjoner Tor Nørstegård, Statens Havarikommisjon for
Transport
0905  Åpningsforedrag Inge K Hansen, styreleder Avinor  0940 Innenlands helikopteroperasjoner, utfordringer og
forbedringspotensiale. Kaptein Hans Henrik Nilsen, Norsk flygerforbund
(NF)
0930 Boeing – miljøvennlige fly Thor G Johansen, Technical
Director and Assisting Vice President Engineering & Tech Operations
Europe
1010 Mangler ved norske flyplasser og luftrom/ CDM –
Collaborative Desicion Making relatert til Rwy Safety og kommunikasjon.
Kaptein Knut Backer, Norsk Flygerforbund
Fred Arild Norum, Supervisor Avinor
1010 Rolls Royce – New Engine Technology
Jeremy Goodwin, Chief of Advanced Propulsion Design
1040 Pause m/ utsjekk
1050 General Electric – Future Solutions Willard Dodd, GE
Infra
1055 Advanced Sectorization and Automation Project Flygeleder
Geir Gillebo, Prosjektleder
1120 Pause med kaffe 1120 Valg av nytt jagerfly – beslutning i 2008. Presentasjon
av JAS Gripen. Hans Rosén, Deputy Marketing Director, Gripen
International
1135 Unmanned Aerial Vehichles Vil fremtidens fly være
pilotløse? Kaptein Knut Backer, Norsk Flygerforbund
1200 Lunsj
1200 UAV operasjoner i Luftforsvaret Major Anders Lie,
Faggruppe Kampfly og UAS, Luftoperativt Inspektorat
1300 Airbus A400M – Nytt transportfly for Norge? Peter
Scoffham, Head of Customer Marketing & Defence Liason, Airbus Military
1230 Mellom himmel og jord.. Romfarten fyller 50 Knut Jørgen
Røed Ødegaard, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, UIO
1320 Advances Surface Guidance Systems Senior
sikkerhetsrådgiver Roger Holm, Avinor
1300 Lunsj 1340 Luftsport – Gleder i luftrommet NAK orienterer om
luftsportsaktiviteter Steinar Østby, Fagsjef motorflyseksjonen
1400 Security – arbeidet til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet,
NSM Seniorrådgiver Anders Bjønnes
1400 Pause
1430 Luftfarten – kveles den av security? Kaptein Jo Bjørn
Skatvold, Norsk Flygerforbund
1415 Flygerbehovet i årene som kommer Daglig leder Thor
Alvik, Luftfartskolen
1500 Security – screening av passasjerer Direktør Per Arne
Watle, Widerøe/NHO Luftfart
1445 Nye arbeidstidsbestemmelser: Bedret økonomi og
flysikkerhet? Jan Dieset, Leder Norsk Flygerforbund
1530 Pause med kaffe 1515 Flygelederne – hvor lang lead time før situasjonen er
normal? Rolf Skrede, Leder Norsk Flygelederforening
1545 Security sett fra Luftfartstilsynet Luftfartsdirektør
Heine Richardsen
1540 Atlantic Airways – en presentasjon Magni Arge,
Accountable Manager
1615 Troll flyplass, Antarktis Ekspedisjonskoordinator John E
Guldahl, Norsk Polarinstitutt
1600 Avslutning Flyoperativt Forum 2007
1645 Birdstrikes – oppfølging fra 2006 Kaptein Odin Leirvåg,
SAS Braathen
   
1720 Foreløpig avslutning første dag