Flyoperativt Forum er organisert med et styre registrert i Brønnøysund og et arbeidsutvalg som planlegger og tilrettelegger for den årlige konferansen. Medlemmene i arbeidsutvalget er bredt sammensatte ressurspersoner i norsk luftfart som ønsker å bidra til å fremme det operative miljøet.

Fra venstre Narve Jensen, Rune Volden, daglig leder Morten Kjellesvig, nestleder Knut Backer og Kent Sviggum. Konferanse ansvarlig Hilde Torgersen var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Daglig leder Morten Kjellesvig startet å fly seilfly i 1978, har tjenestegjort 15 år i Luftforsvaret der han fløy F-16 og har fløyet MD-80 og Boeing 737 men flyr nå Airbus 330 / 340 i SAS. Han har bakgrunn innen safety og havarietterforskning og har en MSc i Air Safety Management fra City University i London. Han driver ScandiAvia og underviser i Risk Management og Accident Investigation ved City University i London. Morten har siden 2012 ledet FoF.

Nestleder Knut Backer er kaptein i SAS, der han har vært ansatt siden 1989. Som pilot i SAS har han fløyet MD80, B767, og B737 siden 2001. Han har også bakgunn som flygeleder og har vært tillitsvalgt i Norsk Flygerforbund i en årrekke. Der har han bl.a. vært ATS representant og nestleder av forbundet, samt leder at dets flysikkerhetskomite. Gjennom sine verv i Norsk Flygerforbund har han også representert Norge i ulike komiteer i IFALPA (International Federation of Airline Pilots’ Associations) og ECA (European Cockpit Association). Knut har deltatt i ulike nasjonale og internasjonale flysikkerhetsfora og prosjekter, samt holdt en rekke fordrag bl.a. ved Flyoperativt Forum gjennom tidene.


Konferanse ansvarlig Hilde Torgersen
Hilde Torgersen startet å jobbe i SAS 1983 ved siden av skolen. Der har hun jobbet med alt fra å utstyre flyene, prosjekt rettet mot et av våre driftsbygg på den nye hovedflyplassen. Materialforvalter, administrativ sekretær og tilslutt jobbet i Crew support. Hilde har vært med i FoF siden 2003, med et lite avbrekk! Hun har nå sluttet i SAS og arbeider som lærer.


Kent Sviggum
ble sertifisert som flygeleder på Flesland i 1993. Deretter fulgte flygeledertjeneste ved Bodø tårn- og innflygingskontroll frem til 1997. Siden den tid har han tjenestegjort som flygeleder ved Flesland tårn- og innflygingskontroll. Fungerte som Fagspesialist fra 1997 til 2007. Har vært Operativ sjef for Flesland innflygingskontroll siden 2007. Har gjennom årene deltatt i diverse prosjekter, vært simulatorinstruktør, brukerkontakt og PFO-flygeleder (ansvarlig for årlig Periodisk Faglig Oppdatering for flygeledere). Kent har siden 1999 skrevet artikler i sin faste spalte «ATC Voice» i Flynytt, og han har gjennom denne rollen besøkt flykontrollenheter over hele verden og gjennomført flyturer med et stort antall forskjellige flytyper, fra Tiger Moth til F-16.


Narve Jensen
er pensjonert flygeleder (ATC supervisor) ved Oslo Fornebu og Gardermoen kontrolltårn, totalt 43 år. Narve er en modellflyentusiast fra tidlig på 60-tallet og har vært engasjert i den nasjonale organisasjonen siden 1977 og internasjonalt om norsk delegat til FAI siden 1979. Fra 1995 har han vært » Chairman of the Scale Subcommittee in the modeling section (CIAM) of the FAI».

Rune Volden startet sin flygerkarriere på Luftforsvarets Flygeskole i 1988. Etter endt utdanning på Sheppard Air Force Base tjenestegjorde han ved Bodø Hovedflystasjon, hvor han både fløy F-16 og fungerte som simulatorinstruktør. Fra 1997 fløy han Twin Otter ved 719 skvadron frem til denne ble nedlagt i 2000, og fortsatte deretter karrieren ved 335 skvadron hvor han fløy som både styrmann og fartøysjef frem til C-130 E/H ble faset ut i 2008. Han har etter innfasing av C-130J jobbet fulltid som operativ planlegger ved skvadronen.