Flyoperativt Forum er organisert med et styre registrert i Brønnøysund og et arbeidsutvalg som planlegger og tilrettelegger for den årlige konferansen. Medlemmene i arbeidsutvalget er bredt sammensatte ressurspersoner i norsk luftfart som ønsker å bidra til å fremme det operative miljøet.

Fra venstre Bjørn Bjerke, Walter Schwyzer, Pål Berg Leirvåg, daglig leder Morten Kjellesvig, nestleder Knut Backer, og Narve Jensen.

Daglig leder Morten Kjellesvig startet å fly seilfly i 1978, har tjenestegjort 15 år i Luftforsvaret der han fløy F-16 og har fløyet MD-80, Boeing 737 og Airbus 330 / 340 i SAS. Han har bakgrunn innen safety og havarietterforskning og har en MSc i Air Safety Management fra City University i London. Han driver ScandiAvia. Han underviste i Safety Risk Management og Accident Investigation ved City University i London frem til mars 2020. Han har også undervist ved USC og UiT. Morten har sluttet i SAS og arbeider nå i Luftforsvaret ved Flytryggingsinspektoratet, han har siden 2012 ledet FoF. Morten fikk i april 2023 Luftfartstilsynets sikkerhetspris.

Nestleder Knut Backer er pensjonert kaptein fra SAS, der han har vært ansatt fra1989 – 2020. Som pilot i SAS har han fløyet MD80, B767, og B737 siden 2001. Han har også bakgunn som flygeleder og har vært tillitsvalgt i Norsk Flygerforbund i en årrekke. Der har han bl.a. vært ATS representant og nestleder av forbundet, samt leder at dets flysikkerhetskomite. Gjennom sine verv i Norsk Flygerforbund har han også representert Norge i ulike komiteer i IFALPA (International Federation of Airline Pilots’ Associations) og ECA (European Cockpit Association). Knut har deltatt i ulike nasjonale og internasjonale flysikkerhetsfora og prosjekter, samt holdt en rekke fordrag bl.a. ved Flyoperativt Forum gjennom tidene.
Narve Jensen er pensjonert flygeleder (ATC supervisor) ved Oslo Fornebu og Gardermoen kontrolltårn, totalt 43 år. Narve er en modellflyentusiast fra tidlig på 60-tallet og har vært engasjert i den nasjonale organisasjonen siden 1977 og internasjonalt om norsk delegat til FAI siden 1979. Fra 1995 har han vært » Chairman of the Scale Subcommittee in the modeling section (CIAM) of the FAI».

IT-ansvarlig Pål Berg Leirvåg
startet flykarrieren i Luftforsvaret i 1981, og ble i 1984 ferdig utdannet på jagerfly. Flyging foregikk på F-5 og F-16 på diverse skvadroner, samt en periode i USA som instruktør på Sheppard Air Force Base. Han har i Luftforsvaret gjennomført mange diverse skoler/kurs, inkludert Forsvarets Stabsskole. Han har innehatt mange forskjellige stillinger, både operativt og administrativt. Sist stilling i Luftforsvaret var som skvadronsjef på 336 skvadronen på Rygge Hovedflystasjon. Han startet så i SAS i 1998, og har siden flydd MD-80, Dash 8-Q400, Fokker 50 og B737 som FP, FC og FCI. I perioden i SAS, har han også hatt stilling på Human Factors Office på SAS Flight Academy, hvor det ble utviklet og avholdt diverse CRM kurs. Han er for tiden fulltids pilot i SAS.

Walter Schwyzer, Safety Promotion, hadde sin første presentasjon på vårt Flyoperativt Forum i 2014 da det ble utforsket hvordan man bruker FDM til å oppdage trender om tap av kontroll In-Flight-hendelser. Siden den gang er Walter regelmessig invitert til å tale på forskjellige konferanser i Europa, Eurasia og Asia. Temaene spenner fra menneskelige faktorer til opplæring i å utforske koblingen og kompleksiteten til det sosio-tekniske luftfartssystemet. Andre emner var Pilot Monitoring, Case Study on TK1951, Naturalistic Aeronautical Decision Making, Criminalization of Accidents and Training for Airmanship. Walter er utdannet sivilingeniør i luftsikkerhetsledelse, var underoffiser i det sveitsiske luftvåpenet og før luftfart en grad i mekanisk teknologi da han jobbet på dette feltet for store bilselskaper. I dag flyr han A330 for en stor asiatisk operatør og har forskjellige fly- og instruktørvurderinger og er en kvalifisert luftsikkerhetsetterforsker. Medlem av ISASI, RAeS, EAAP og The Flight Safety Foundation i mange år.

Walters syn på flysikkerhet: «Luftfart er et veldig dynamisk miljø, vi er i konstant flyt, derav viktigheten av det menneskelige elementet for å gjøre de nødvendige inngrepene i flyfremgangen. Vi må investere i trening, meningsfull trening for å skape mer spenstige piloter for å takle det ukjente når de oppstår, overleve skremmeffekten, holde flyet flygende med grunnleggende ferdigheter og finne levedyktige løsninger på problemene. Vi må være oppmerksom på at det å være spenstig ikke betyr å ha supermakter. Vi er fortsatt karbon- baserte enheter!

Bjørn Bjerke startet flykarrieren ved Norwegian Aviation College (NAC) på Bardufoss i 1992. Uteksaminerte der i 1995 og ble ansatt i SAS i 1997. Har fløyet DC-9, MD-80, B737 og er nå aktiv på A320. Han har hatt permisjon fra SAS to ganger, en gang i der han jobbet i Viking Airlines som kaptein på B737 og 2 år der han var kaptein på en privat Boeing BBJ basert i Moskva. Ved siden av flygingen driver Bjørn et lite datafirma sammen med to pilotkollegaer som leverer myRoster, en app for flygende personell brukt av ansatte i et antall flyselskaper.