General Wilhelm Mohr mottok FoF’s ærespris for sitt bidrag til Norsk luftfart.
2015_award_mohr
Tirsdag 14. april under konferansemiddagen fikk General Wilhelm Mohr FoFs hederspris. Vinneren av Flyoperativt Forums pris 2015 startet sin karriere på Hærens Flyskole i 1937 før mange av våre foreldre var født. Under krigen var han skvadronsjef på 332 og han ble i statsråd 4. september 1942 tildelt Krigskorset «for med mot og plikttroskap å ha ledet norske flygeavdelinger, og for personlig innsats under operasjoner gjennem lengere tid.» Det ble i innstillingen vist til lengre tids deltakelse i offensive oppdrag og kamp, og anført at han hadde «40 offensive ‘sweeps’ og 2 fly ‘damaged’.»

Mange av oss har sett programmet om kjøp av redningshelikopter og at han er en mann av handling er vel dette et bevis for. Et par telefoner og vips så hadde man redningshelikoptre i Norge.
Men hans karriere eller virke for sikker og trygg flyging stoppet ikke her. Fra 1970 til 1976 var han formann i Norsk Aero Klubb, et verv som for øvrig heter president i dag og som vår egen Rolf Liland innehar i dag.
Fra 1976 – 1989 var han leder for havarikommisjonen og han var visjonær, han forsto veldig godt hva flysikkerhet og flytrygging var og under hans ledelse fjernet man påtalemyndigheten og man skilte det flytryggings-messige og det strafferettslige.
Han får denne utmerkelsen av oss i FoF for lang og tro tjeneste og sitt engasjement for safety og samarbeid i Norsk militær og sivil luftfart. Han er en genuint interessert pilot og gir sjelden slipp på en mulighet for en flytur, noe vi så da han i fjor fløy Spitfire. Han har ved sin profesjonalitet og gode kommunikasjons evner etterlatt seg et Meget godt ettermæle i norsk luftfart. Flyoperativt Forums pris 2015, for lang og tro tjeneste i luftfarten, tildeles Wilhelm Mohr.

2015_award_mohr_web