FoF holdt sin 38ende konferanse 8 – 10 på OSL og det var et godt og variert program. En tilbakemelding var «Det beste Flyoperative Forum noen sinne «John Kristoffersen NF».

Next years FoF conference is 7 – 9 April 2025, add it already now to your calendar.

FoF i samarbeid med Luftfartstilsynet, Avinor og SHK gjennomførte et JUST CULTURE SEMINAR 15. november 2023 på OSL
Seminaret ble rask fullt og vi måtte dessverre henvise til webinaret. Vi har så langt mottatt 70 meget gode tilbakemeldinger. Det frister til gjentagelse da alle uttrykker et ønske om dette. Link til presentasjonene vil komme senest mandag. Takk til foredragsholderne for meget spennende innlegg.

 

FoF – MORE THAN 35 YEARS FOR SKANDINAVAN AVIATION

 

FLYOPERATIVT FORUM, FoF
Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år.

De senere års utvikling innen norsk luftfart med en betydelig økning av antall flyoperatører, flere flyplasser og mer sofistikert materiell, har ført til et økt behov for samarbeid og koordinering av saker som har felles operativ interesse. Representanter for fly og helikopterselskaper, Samferdselsdepartementet (SD), Avinor, Luftfartstilsynet (LT), Statens Havarikommisjon for Transport (SHT), Luftforsvaret og andre involverte myndigheter og organisasjoner er blant deltagerne ved konferansen.

På våre nettsider finner du stoff relatert til vår årlige konferanse og vårt arbeid for å fremme og bidra til den operative flysikkerheten. Agenda for konferansene, presentasjon av arbeidsutvalget og agenda fra tidligere forum og linker til andre luftfartsrelaterte sider er også noe av det du finner på disse sidene.