Tirsdag 25. april

Onsdag 26. april
0900 Velkommen v/leder Flyoperativt Forum Eirik Walle 0900 Boeing 787 Dreamliner
Mr Steve Ford, Regional Director – Product Marketing and Mr. Mark D.
Norris, European Sales
     
0910 Åpningsforedrag
Statssekretær Steinar Tungesvik Samferdselsdepartementet (SD)
0940 Militære flyoperasjoner i utlandet Oblt Espen
Gukild, 335 skv Luftforsvaret
0930 Oppfølging av Statens Havarikommisjon for Transport’s
(SHT) rapport til SD
Underdirektør Stein Batalden,
Luftfartsseksjonen, SD
1000 Nytt konsept for kystovervåkning Vice President
Technical Alliances, Sverre Baard Strand, Widerøe
0950 SHT redgjør for rapporten Konstituert direktør
Grete Myhre
1030 Pause m/ utsjekk
1010 Pause m/kaffe og frukt 1100 Unmanned Aerial Vehicle’s, militært hjelpemiddel som
sivil trussel?
Knut Backer, kapt. Norsk Flygerforbund
1030 Luftfartstilsynet – vurderinger Direktør Otto
Lagarhus
1130 Lunch
1050 Avinor’s syn
Sikkerhetsdirektør Jan Wright
1230 SHT’s time
1110 SAS Braathens integrasjon Pilot Dag Henning
Paulsen/Dag Falk Petersen, Senior Vice President Operations
1320 Birdstrikes Kapt Odin Leirvåg, SAS Braathens
1130 Pause m/kaffe 1340 OCAS – Obstacle Clearance Avoidance System
Oppdatering ved testflyger Rolf Bakken
1145 Kilder til helse i liv og arbeid
Prof. sos. med. Per Fugelli, UIO
1405 Pause
1215 Paneldebatt Moderator – adm dir Dag Hårstad 1420 Advanced Surface Guidance Systems
Senior sikkerhetsrådgiver Roger Holm, Avinor
1300 Lunsj 1450 Lavsiktoperasjoner OSL Ass sjefsflygeleder Knut
Riis, Avinor
1400 SAR helikopter på Svalbard Kaptein Snorre Hagen,
Airlift
1520 SID/STARs OSL – problemstillinger etter LT’s pålegg.
Norsk Flygelederforening: Paul Johannesen Norsk Flygerforbund: Kaptein
Knut Backer
1430 Offshore operations, integrering av S92 Operativ
direktør Leif Overskott, Norsk Helikopter,
Sjefspilot S-92, Arne
Martin Gilberg, NH
1550 Avslutning Flyoperativt Forum 2006
1520 Flyværtjenesten Arnulf Heidegård, Sjef Flyværtjenesten
DNMI
   
1550 Norwegian – en seriøs utfordrer Administrerende
direktør Bjørn Kjos
   
1620 Pause m/kaffe    
1700

Flyverrekruttering

Adm dir Olav Strangstad, AviaTraining AS