Personvernerklæring, Flyoperativt Forum (FoF)

EUs personverndirektiv (GDPR) er et av de mest omfattende regelverk som omhandler personvern i EU på mange tiår, og startet å gjelde 25 mai 2018. I tillegg til å styrke og standardisere personvern i EU, er regelverket utvidet til å gjelde alle bedrifter og organisasjoner som lagrer eller behandler personopplysninger til EUs borgere, uansett hvor disse organisasjonene fysisk befinner seg.

Vi lagrer ingen persondata på vår hjemmeside. Vi benytter Your Mailinglist Provider (ymlp.com) til å sende ut ePost i forbindelse med det årlige FoF, her er kun din ePost lagret ikke øvrige personalia. YMLP er GDPR kompatibel.